ASSISTANT INSTRUCTOR

Szkoła nurkowania Kołobrzeg, kurs Assistant Instruktor SSI Kurs ASSISTANT INSTRUCTOR jest adresowany do osób z aspiracją do nauczania nurkowania. Daje spore możliwości i wiedzę pomocną w późniejszej pracy w branży nurkowej. Po jego ukończeniu możesz prowadzić podwodne wycieczki z udziałem certyfikowanych nurków, samodzielnie prowadzić wykłady kursu OWD,  zajęcia na basenie i na wodach otwartych pod nadzorem Instruktora. Oraz prowadzić programy SSI Scuba Skills Update w basenie. Możesz również podnieść kwalifikacje do poziomu Training Specialist i prowadzić kursy specjalizacyjne na równych prawach jak instruktor !! Czyli samodzielnie po odpowiednim przeszkoleniu możesz prowadzić zajęcia np: z doskonałej pływalności, nawigacji, fotografii i innych kursów specjalistycznych oferowanych przez SSI!

 

Stopień możesz uzyskać na dwa sposoby:

 • możesz ukończyć oddzielnie kurs Dive Guide i Science of Diving następnie przystąpić do kursu ASSISTANT INSTRUCTOR,
 • lub przystąpić do szkolenie jako jeden program od podstaw !

 

Po uzyskaniu licencji, ASSISTANT INSTRUCTOR możesz:

 • Wykonywać te same czynności co DiveMaster
 • Prowadzić zajęcia teoretyczne kursu OWD pod pośrednim nadzorem aktywnego instruktora SSI
 • Prowadzić program OWD w basenie pod pośrednim nadzorem aktywnego instruktora SSI z wykluczeniem ćwiczeń bezpieczeństwa takich jak: utrata gazu i jego podanie lub wynurzenie awaryjne.
 • Asystować Instruktorowi podczas nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych wyłącznie w roli licencjonowanego asystenta
 • Prowadzić program Try Scuba w basenie.
 • Powadzić program Scuba Skills Update.
 • Uczestniczyć w programie Training Specialist (specjalizacje instruktorskie) aby później prowadzić specjalizacje nurkowe takie jak:
  • Altitude Diving
  • Boat Diving
  • Computer Diving
  • Digital Underwater Photography
  • Equipment Techniques
  • Navigation
  • Perfect Buoyancy

 

 ASSISTANT INSTRUCTOR nie może:

 • Prowadzić nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych w ramach programu Open Water Diver.
 • Prowadzić ćwiczeń obejmujących elementy postępowania w sytuacjach awaryjnych pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego
 • Wydawać licencji Open Water Diver.

 

Wymagania dotyczące uzyskania licencji oraz aktywnego statusu:

 • Zalogowane przynajmniej 75 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie przynajmniej 50 godzin.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna i CPR.
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu medycznego w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość procedur medycznych oraz umiejętność zastosowania zestawu tlenowego.
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • Zaliczenie testu z umiejętności pływackich.
 • Zaliczenie prezentacji wykładów kursu OWD
 • Zaliczenie prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych.
 • Zdanie egzaminu końcowego z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Przestrzeganie dorocznych procedur Renewal.
 • Posiadanie ubezpieczenia OC
 • Współpraca z aktywnym Centrum Nurkowym lub szkoleniowym SSI.

 

Koszty dla osoby posiadającej już stopień Divemaster w organizacji SSI
3.900 PLN – netto

Koszty dla osoby posiadających uprawnienia Divemaster w innej niż SSI organizacji
4.400 PLN – netto

Terminy zajęć znajdziesz w naszym kalendarzu, jeśli nie odpowiadają Ci terminy skontaktuj się z nami, postaramy dopasować się do Twoich potrzeb.

Script logo