MISSION DEEP BLUE

Szkoła nurkowania Kołobrzeg, nauka o rekinach Ruch Mission Deep Blue wspiera ochronę i zrównoważone użytkowanie środowisk wodnych, w tym oceanów, mórz, wybrzeży i dróg wodnych oraz ich wspaniałą różnorodność gatunków roślin i zwierząt. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę naszych zasobów wodnych. Dzięki naszemu Kodeksowi Odpowiedzialnego Nurka chcemy od samego początku uświadomić wszystkim problemy związane z ochroną środowiska. Chcemy, aby krytycznie myśleli i podejmowali pozytywne działania podczas podróży i nurkowania. Dlatego KOD ODPOWIEDZIALNEGO NURKA jest wyświetlany we wszystkich naszych cyfrowych materiałach szkoleniowych, jako łatwy punkt odniesienia za każdym razem, gdy czytasz nasze treści. Z powodzeniem zorganizowałeś plażowe porządki? Dumnie oznacz to! Przestałeś używać plastikowych butelek? Oznacz to! Motywowałeś innych, by chronić nasze oceany? Oznacz to! Każde działanie się liczy. Działaj już dziś i pokaż, że Ci zależy! Możesz aktywnie chronić podwodny świat, poznając podwodny ekosystem i ćwicząc właściwą kontrolę pływalności na każdym nurkowaniu. SSI opracowało kilka przydatnych programów, które pomogą Ci poprawić swoje umiejętności.

Kliknij na którąś z poniższych kart - specjalizacji i dowiedz się więcej...

Naucz się jak fotografować podwodne życie Dowiedz się więcej o życiu żółwi morskich Dowiedz się więcej ożyciu i zachowaniu rekinów Dowiedz się więcej koralowcach i naucz się je rozpoznawać Nucz się rozpoznawać gatunki ryb
Script logo